„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”

TURYSTYKA-FOTO-SYMBOLIKA

Rozprawka o tym czym jest w ogóle turystyka, jakie są jej rodzaje i ile ma twarzy motocyklowa.

Zjawisko cechujące się ogromną dynamiką rozwoju, ale też kojarzone z przygodą. Wielowymiarowość i interdyscyplinarność tej dziedziny powoduje, że jest ona definiowana na wiele sposobów.
Odmienne ujęcia tej samej materii….

Turystyka, bo o niej rozprawka, jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, ponieważ jest zjawiskiem społecznym, psychologicznym, kulturowym, ekonomicznym i przestrzennym. Turystyka to również swoista „ucieczka od rzeczywistości”. Poszukiwanie tego, czego nie mamy, czego nie znamy, czego jesteśmy ciekawi. Turystyka jest poznaniem tego, co niepoznane.

TURYSTYKA OGÓLNIE

Zacznę od definicji ogólnej turystyki, której książkowa formuła, jaką znalazłem googlując brzmi następująco:  „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”. Wynika z niej, że każde zjawisko ruchliwości przestrzennej, związanej ze zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia jest turystyką, o ile nie nosi znamion zasiedzenia (stąd w definicji ten parametr czasowy). A zatem my wszyscy, przemieszczający się motocyklami poza swoje otoczenie w różnych celach, jesteśmy z definicji i przynajmniej w teorii turystami!

Dalej już nie jest tak prosto…

Podział nadrzędny na trzy podstawowej formy turystyki wprowadza UNWTO definiując pojęcia: turystyki krajowej, turystyki przyjazdowej i turystyki wyjazdowej.

Przy okazji – UNWTO to organizacja międzynarodowa powołana i uznawana przez kraje członkowskie ONZ, nosząca nazwę Światowej Organizacji Turystyki ang. World Tourism Organization (UNWTO), założona w 1975 z siedzibą w Madrycie. Jej celem jest popieranie rozwoju turystyki jako ważnego czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego i współpracy międzynarodowej. Jest więc najważniejszą z organizacji w tej branży.

Czujesz intuicyjnie pewnie, że poza formami, jak wyżej są różne rodzaje turystyki, a więc muszą być i kryteria jej podziału. A no są – również zdefiniowane, uporządkowane, poukładane i – jak to z nauką bywa, dość trudne do zapamiętania. Warto jednak przytoczyć je, żeby w tym materiale konsekwentnie zagłębiać się z problematykę, bez pomijania istotnych elementów.

Tak więc turystykę można podzielić, posługując się tymi kryteriami, ze względu na: dominujący cel podróży, liczbę uczestników, wiek uczestników, czas pobytu, porę roku, rodzaj zakwaterowania, środek transportu, aspekt socjalny, sposób zorganizowania, pochodzenie turysty oraz przestrzeń oddziaływania na na środowisko. W niektórych opracowaniach znalazło się nieco więcej kryteriów, co jak widać wciąż stanowi pewien obszar dywagacji i normowania.

 

RODZAJ TURYSTYKI ze względu na dominujący cel podróży

Jedno z najsilniejszych i najczęściej identyfikowanych kryteriów podziału turystyki na jej rodzaje. Definiuje coś, do czego zmierzamy, dążymy, co stanowi konsensus całego projektu turystycznego. Tak więc w tym kryterium mamy kilka zdefiniowanych rodzajów, a na liście:

 • turystyka poznawcza – nastawiona przede wszystkim na poznawanie świata w wielowątkowym ujęciu (przyrodnicza, ekoturystyka, krajoznawcza, kulturowa, etniczna, filmowa, sentymentalna, kulinarna, festiwalowa, polarna, czarna, lingwistyczna i pewnie jeszcze kilka innych)
 • turystyka wypoczynkowa – głównie relaksowa
 • turystyka kwalifikowana – szczególny rodzaj nastawiony na zaspokojenie potrzeb odnowy i rozwoju psycho-fizycznego oraz potrzeby informacyjno-poznawcze, wymaga odpowiednich umiejętności, specjalizacji, systematyczności, przygotowania fizycznego i technicznego (piesza, wodna, narciarska, motorowa, kolejowa, speleologiczna i wiele innych)
 • turystyka zdrowotna (uzdrowiskowa, medyczna, spa i wellness)
 • turystyka biznesowa (podróże służbowe, targowa, kongresowa, motywacyjna, korporacyjna)
 • turystyka religijna (pielgrzymkowa, poznawcza)
RODZAJ TURYSTYKI ze względu na czas pobytu

To kryterium nie jest rozbudowane i dość łatwe do stosowania, ponieważ wg takiego albo turystyka jest  krótkoterminową i trwa do 3-ch noclegów (wycieczki, wyjazdy służbowe, weekendowa), albo długoterminową i trwa powyżej 3-ch noclegów.

RODZAJ TURYSTYKI ze względu na zakwaterowanie

Również dwa rodzaje w tym kryterium: turystyka hotelowa (zakwaterowanie w hotelach, motelach) oraz turystyka parahotelowa (zakwaterowanie w kempingach, poza bazami hotelowymi)

RODZAJ TURYSTYKI ze względu na środek transportu

W kryterium tym chodzi o sklasyfikowanie turystyki względem dominującego środka transportu. Znamy zatem bardzo wiele rodzajów turystyki tego kryterium, a ich nowe rodzaje ciągle przybywają. Należą do niej turystyka piesza, rowerowa, motocyklowa, autokarowa, kolejowa, lotnicza, motorowodna i kilka innych.

RODZAJ TURYSTYKI ze względu na sposób zorganizowania

Rozróżnia się dwa rodzaje: turystyka zorganizowana (świadczenia zapewnione przez organizatora) i turystyka niezorganizowana, inaczej indywidualna (turysta samodzielnie zapewnia świadczenia bezpośrednio u ich dostawców).

 

Opisałem tylko część kryteriów podziału. Jest tego cała masa, a to również z racji tego, że turystyka stała się przedmiotem badań naukowych, a naukowcy uwielbiają rozdrabniać i komplikować paradoksalnie w imię porządkowania.

Tyle byłoby teorii i wykładu na temat turystyki. Czas przejść do turystki motocyklowej.

 

TURYSTYKA MOTOCYKLOWA

Czym jest?

Określenie turystyka motocyklowa definiuje tyle co rodzaj turystyki wg kryterium środka transportu, jakim jest motocykl. Trudno więc na podstawie takiego wskazania powiedzieć, jaką ma formę i jakiego tak naprawdę jest rodzaju wg pozostałych kryteriów.

Turystyka motocyklowa może być uprawiana w formie krajowej, przyjazdowej, wyjazdowej… Może też myć multiplikacją tych form.

Jakiej kwalifikacji rodzajowej podlega, czyli jaki jest cel dominujący, czas pobytu, czy sposób zorganizowania tego również w określeniu turystyka motocyklowa nie znajdziecie!

Zatem turystykę motocyklową – zgodnie z definicją – uprawia każdy, kto podróżuje motocyklem niekomercyjnie (np. nie rozwozi pizzy) i przebywa w miejscu innym niż swoje codzienne otoczenie, a w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy. Nie wiemy tylko jakiego rodzaju jest to turystyka.

WSZYSCY MOTOCYKLIŚCI UPRAWIAJĄ JAKĄŚ TURYSTYKĘ

Z punktu widzenia definicji naukowej tak właśnie jest – my wszyscy jeżdżący motocyklami jesteśmy turystami i uprawiamy, ogólnie rzecz ujmując, turystykę motocyklową, choć przy braku rozwinięcia określenia niestety nie wiemy jakiego rodzaju w ujęciu pozostałych kryteriów.  

Jakiego rodzaju turystykę uprawia motocyklista używający motocykla głównie do weekendowych przejażdżek?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba byłoby zapytać, skąd ten motocyklista jest (zakładając, że pochodzi z centralnej Polski, to wyjazd weekendowy ogranicza odległość i będzie to najpewniej krajowy), jaki cel dominujący przyświeca tym wyjazdom (jeśli to przejażdżka po okolicy bez określonego celu to należałoby przyjąć, że kryterium wypoczynkowe/relaksowe, jeśli cele poznawcze to kryterium poznawcze itd.), czy jest to wyjazd zorganizowany (zapewne nie, więc raczej indywidualny) itd… itd…  Z własnego doświadczenia wiem, że weekendowe przejażdżki to w większości przypadków turystyka krajowa-wypoczynkowa-krótkoterminowa-parahotelowa-niezorganizowana.

 

Jakiego rodzaju turystykę uprawia motocyklista używający motocykla w celach uczestniczenia w imprezach zlotowych i innych o charakterze stacjonarnym?

Tutaj mamy pewnie kilka możliwości. Przyjmuję jednak najczęściej występujące i możliwe warianty, jak niżej:

 • turystyka krajowa-wypoczynkowa-krótkoterminowa-parahotelowa-niezorganizowana
 • turystyka wyjazdowa-wypoczynkowa-krótkoterminowa-parahotelowa-niezorganizowana
 • turystyka wyjazdowa-wypoczynkowa-krótkoterminowa-parahotelowa-zorganizowana

 

Jakiego rodzaju turystykę uprawia motocyklista używający motocykla do wypraw off-roadowych?

Myślę, że w tego typu turystyce mamy do czynienia z kryterium turystyki kwalifikowanej – wymagającej odpowiedniego sprzętu, przygotowań, regularności w treningach i odpowiednich kompetencji. Tak więc zależnie od wariantów doboru różnych kryteriów byłoby to:

 • turystyka krajowa/wyjazdowa-kwalifikowana-krótkoterminowa/długoterminowa-parahotelowa/hotelowa-niezorganizowana/zorganizowana

 

Jakiego rodzaju turystykę uprawia motocyklista używający motocykla do zwiedzania tylko najpiękniejszych tras Europy?

Jest wielu motocyklistów niezainteresowanych poznawaniem, a jedynie jazdą fajnymi drogami, najlepiej krętymi, wiodącymi wśród urozmaiconych krajobrazów. Mówią o sobie, pytani o to co ich kręci, że „jazda przed siebie”. i „poczucie wolności”.. Trudno oceniać głębię stwierdzenia, niemniej pod takie definicja turystyki w mojej ocenie byłaby następująca:

 • turystyka krajowa/wyjazdowa-wypoczynkowa-krótkoterminowa/długoterminowa-parahotelowa-niezorganizowana

 

Ten ostatni przykład nie jest wyimaginowany i odosobniony. Wielokrotnie obserwując wpisy w grupach tematycznych Facebook’a spotykam takie stwierdzenia, bardzo silnie bronione przed jakąkolwiek krytyką, czy próbą rozwinięcia sensu. Niewielu z nas motocyklistów uprawia turystykę motocyklową w rodzaju poznawczej, która wydaje się być jednym z najciekawszych… za to zdaje się wielu z nas – wypoczynkową i kwalifikowaną.

Co z tą motocyklową turystyką poznawczą?

A no dopiero kiełkuje. Powolutku i ociężale wychodzi z gruntu.

STELVIO-PASS-MOTOCYKLISCIWydaje się (na co wskazują przeprowadzone przez nas w maju 2018 roku badania rynkowe na niewielkiej próbce), że większość użytkowników motocykli, przynajmniej w Polsce, wykorzystuje je w turystyce głównie krajowej, wypoczynkowej, krótkoterminowej i niezorganizowanej. Dokładnie w takich kryteriach mieszczą się tzw. ustawki motocyklowe (wypady po okolicy małymi grupkami), weekendowe wycieczki, przejazdy na zloty motocyklowe, przejazdy na imprezy klubowe, dojazdy do pracy i inne w formie niezorganizowanej, a nawet w części zorganizowanej. Potwierdzają to również ciągłe obserwacje społeczności motocyklowej w grupach tematycznych na Facebook’u. Społeczność zainteresowanych turystyką poznawczą jest ciągle niewielka, mimo iż obserwowane zainteresowanie tego rodzaju tematyką jest całkiem spore.

O przyczynach kiełkowania motocyklowej turystyki poznawczej i dość powolnego jej rozwoju w oddzielnym materiale.

LwG

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona używa plików cookies w celu łatwiejszego funkcjonowania. Przebywając na stronie wyrażasz zgodę na ich używanie.