„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”

POLICJA-POLICE-MOTOCYKLISCI

Podróżowanie za granicą (i nie tylko) motocyklem formalnie nienależącym do nas

Temat dość gorący, szczególnie na początku sezonu motocyklowego. W okresie, w którym przygotowujemy siebie i nasze motocykle do wyjazdów, pojawiają się pytania o istotne kwestie bezpieczeństwa podróżowania oraz formalności z tym związane.

Wielu z nas użytkuje motocykle zarejestrowane na działalność gospodarczą, w tym spółki i wielu z nas korzysta z form leasingowania, w których właścicielem jest leasingodawca.

Co na to przepisy Kodeksu Drogowego?

Zgonie z przepisami Kodeksu drogowego i w temacie użytkowania pojazdu, którego użytkownik nie jest właścicielem, w naszym kraju Art.71 pkt. 5a “W przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w pkt.5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo”.

Z przepisu tego wynika jasno, że użytkownik motocykla należącego do innej osoby powinien posiadać przy sobie dokument stwierdzający prawo do jego użytkowania i takim dokumentem być w stanie się okazać na każde wezwanie organów uprawnionych do kontrolowania ruchu drogowego. Upoważnienie takie należy uzyskać od prawnego właściciela motocykla, a w treści powinny być zawarte dokładne dane stron i przedmiotu upoważnienia.

Upoważnienie do prowadzenia pojazdu (motocykla) nienależącego do użytkownika jest logiczną oczywistością, pozwalającą w trakcie kontroli stwierdzić wstępnie, czy użytkownik nie został posiadaczem bez wiedzy właściciela, dlatego też zdziwienie moje budzą liczne komentarze lokowane na forach dyskusyjnych, wskazujące na “czepialstwo” organów. Myślę, że należy raczej na to spojrzeć, jak element potencjalnej szansy odzyskania motocykla, który bez naszej wiedzy sprawia przyjemność komuś innemu. Po raz kolejny zatem warto przytoczyć “punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.

Jakie formalności poza granicami kraju?

Zasada jest ta sama w większości krajów europejskich, z tą różnicą, że oczywistością są wymagane upoważnienia do użytkowania “cudzego” motocykla w innych niż polskim językach oraz w niektórych krajach – dodatkowe poświadczenia notarialne. Poniżej lista krajów i znane wymagania (w w wielu wypadkach brak precyzyjnych danych)

 

Kraj dokument
Albania pisemna zgoda właściciela w języku angielskim poświadczona notarialnie
Andora b.d.
Austria pisemna zgoda właściciela w języku angielskim
Belgia pisemna zgoda właściciela w języku angielskim
Białoruś pisemna zgoda właściciela w języku rosyjskim lub białoruskim poświadczona notarialnie
Bośnia i Hercegowina pisemna zgoda właściciela w języku bośniackim, serbskim, chorwackim lub angielskim
Bułgaria pisemna zgoda właściciela w języku bułgarskim, angielskim, francuskim lub niemieckim poświadczona notarialnie
Chorwacja upoważnienie nie jest wymagane prawnie, zaleca się jednak jego sporządzenie przez właściciela w języku angielskim lub chorwackim
Czarnogóra brak sprecyzowanych przepisów, pisemna zgoda właściciela w języku angielskim poświadczona notarialnie powinna wystarczyć
Czechy brak sprecyzowanych przepisów
Dania upoważnienie nie jest wymagane prawnie
Estonia pisemna zgoda właściciela w języku estońskim lub angielskim
Finlandia upoważnienie nie jest wymagane prawnie
Francja pisemna zgoda właściciela w języku francuskim
Grecja pisemna zgoda właściciela poświadczona notarialnie w języku angielskim lub greckim
Hiszpania pisemna zgoda właściciela w języku angielskim
Holandia upoważnienie nie jest wymagane
Irlandia upoważnienie nie jest wymagane
Islandia b.d.
Liechtenstein b.d.
Litwa upoważnienie nie jest wymagane
Luksemburg b.d.
Łotwa upoważnienie nie jest wymagane
Macedonia b.d.
Malta b.d.
Mołdawia pisemna zgoda właściciela w języku mołdawskim, rumuńskim lub rosyjskim poświadczona notarialnie

zgoda powinna zawierać informacje o okresie użyczenia pojazdu ze specyfikacją trasy, jaką pojazd ma pokonać

Monako b.d.
Niemcy pełnomocnictwo nie jest wymagane, jego posiadanie jest jednak zalecane, powinno być poświadczone notarialnie i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki
Norwegia pisemna zgoda właściciela w języku angielskim
Portugalia upoważnienie nie jest wymagane jeśli samochód pożyczony jest od osoby fizycznej,

w przypadku poruszania się samochodem firmowym należy mieć przy sobie harmonogram pracy, a jeśli samochód prowadzi osoba nie będąca pracownikiem firmy to wymagana jest pisemna deklaracja w języku angielskim lub portugalskim zaświadczającą, że osoba ta ma prawo prowadzić dany pojazd

Rosja pisemna zgoda właściciela w języku rosyjskim

poświadczenie notarialnie nie jest wymagane ale jest zalecane

Rumunia brak sprecyzowanych przepisów
San Marino b.d.
Serbia pisemna zgoda właściciela w języku serbskim poświadczona notarialnie, w praktyce honorowana są również zgody w języku angielskim poświadczone notarialnie
Słowacja upoważnienie nie jest wymagane
Słowenia upoważnienie nie jest wymagane
Szwajcaria b.d.
Szwecja b.d.
Turcja pisemna zgoda właściciela w języku tureckim poświadczona notarialnie oraz poświadczona przez ambasadę Turcji w Warszawie
Ukraina pisemna zgoda właściciela w języku ukraińskim poświadczona notarialnie
Węgry pisemna zgoda właściciela w języku węgierskim, angielskim lub niemieckim poświadczona notarialnie
Wielka Brytania pisemna zgoda właściciela w języku angielskim poświadczona notarialnie
Włochy pisemna zgoda właściciela, język i forma nie jest sprecyzowana

Jak przygotować upoważnienie dla osoby, która nie jest właścicielem?

Firmy leasingowe, banki, wypożyczalnie posiadają własne upoważnienia wydawane na prośbę użytkownika, zazwyczaj niestety płatne. Jeśli to my musimy przygotować takie upoważnienie dla kogoś, komu wydajemy do czasowego użytkowania motocykl (np. samemu sobie, ponieważ motocykl jest zarejestrowany w naszej firmie, dane w dowodzie rejestracyjnym nie wskazują jednak nas bezpośrednio), to wówczas możemy skorzystać z poniższych wzorów tłumaczonych przez google (nie zalecamy, zdecydowanie lepiej skorzystać z ofert tłumaczy):

(PL) UPOWAŻNIENIE DO UŻYTKOWANIA POJAZDU

Działając w imieniu spółki NAZWA_SPÓŁKI sp. z o.o. z siedzibą w ADRES_SPÓŁKI, będącej właścicielem pojazdu marki HONDA GL1800 GOLD WING o numerze rejestracyjnym NUMER_REJ, VIN:XXXXXXXXXXXXX upoważniam pana: IMIE_NAZWISKO, legitymujący się dowodem osobistym nr NR_DOWODU, paszportem nr NR_PASZPORTU do użytkowania wyżej opisanego pojazdu.


(ENG) AUTHORIZATION FOR THE USE OF THE VEHICLE

Acting on behalf of the company NAZWA_SPÓŁKI sp. o.o. with headquarters in NAZWA_SPÓŁKI sp. o.o.I, being the owner of the HONDA GL1800 GOLD WING vehicle with the registration number NUMER_REJ, VIN:XXXXXXXXXXXXX authorize Mr IMIE_NAZWISKO, holding ID no. NR_DOWODU, passport number NR_PASZPORTU for using the above-described vehicle.


(DE) GENEHMIGUNG FÜR DIE VERWENDUNG DES FAHRZEUGS

Im Auftrag der Firma NAZWA_SPÓŁKI sp. o.o. mit Sitz in NAZWA_SPÓŁKI sp. o.o., Eigentümer des HONDA GL1800 GOLD WING-Fahrzeugs mit der Kennzeichen NUMER_REJ,  Fahrgestellnummer: VIN:XXXXXXXXXXXXX5, erteilte die Nr.

 


(RUS) АВТОРИЗАЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Виступаючи від імені компанії NAZWA_SPÓŁKI sp. o.o. зі штаб-квартирою в ADRES_SPÓŁKI, будучи власником автомобіля HONDA GL1800 GOLD WING з реєстраційним номером NUMER_REJ, VIN:XXXXXXXXXXXXX уповноважує п. IMIE_NAZWISKO, що має номер ID NR_DOWODU, номер паспорта NR_PASZPORTU для використання вищеописаного транспортного засобу.


(UA) AVTORYZATSIYA DLYA VYKORYSTANNYA TRANSPORTNOHO SREDSTVA

Vystupayuchy vid imeni kompaniyi NAZWA_SPÓŁKI sp. o.o. zi shtab-kvartyroyu v ADRES_SPÓŁKI, buduchy vlasnykom avtomobilya HONDA GL1800 GOLD WING z reyestratsiynym nomerom NUMER_REJ, VIN:XXXXXXXXXXXXX upovnovazhuye p. IMIE_NAZWISKO, shcho maye nomer ID NR_DOWODU, nomer pasporta NR_PASZPORTU dlya vykorystannya vyshcheopysanoho transportnoho zasobu.


Co z notariuszem?

Jeśli na naszej liście motocyklowej podróży po Europie znajduje się kraj, w którym wymagane jest poświadczenie notarialne zmuszeni jesteśmy z przygotowanym przez siebie upoważnieniem udać się do notariusza. Z informacji uzyskanych w sieci wynika, że niektórzy notariusze mogą poświadczyć podpisy pod dokumentami również w obcych językach, choć nie każdy notariusz zdecyduje się  na taką czynność. Warto więc wcześniej zadzwonić do kancelarii i i dopytać o szczegóły. Koszt notarialnego poświadczenia podpisu pod pełnomocnictwem do użytkowania pojazdu za granicą w przypadku wszystkich notariuszy w Polsce wynosić będzie tyle samo i jest to obecnie około 25 zł (20zł +VAT). Ważne: osoba upoważniająca musi podpisać się w obecności notariusza.

PRZYDATNE LINKI:

 

 

 

One thought on "Podróżowanie za granicą (i nie tylko) motocyklem formalnie nienależącym do nas"

  1. Poter pisze:

    Huh, myślałbym, że taki proces będzie dużo trudniejszy. Dzięki za świetną wrzutkę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona używa plików cookies w celu łatwiejszego funkcjonowania. Przebywając na stronie wyrażasz zgodę na ich używanie.